model formulier herroepingsrecht - vodebo.nl

model formulier herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Vodebo bij Jachtwerf P. Haarsma
Leeuwarderstraatweg 243-249
8469 ab Nieuwebrug
voordeboot@ziggo.nl
0513 671447
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 
 
 
 

 
 
 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 
       
 
 
 
 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 
 
 
 

 

— Naam/Namen consument(en)

 
 
 
 

 

— Adres consument(en) :
 
 
 
 


 
 

— IBAN Rekeningnummer:

 
 
 
 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
 
 
 

 
 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 
 
 
 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.